meta>

Facebook

Twitter

On-line objednávka

Instagram

Obchodné podmienky pre tandemové zoskoky

 

Obchodné podmienky pre tandemové zoskoky sa SKYSPORT Team s.r.o.

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "OP") sa vzťahujú na zmluvy medzi spoločnosťou SKYSPORT TEAM sro, IČO 28331931, so sídlom Karafiátová 265/21, 79604 Prostějov - Domamyslice, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C , č. vložky 61836 (ďalej len "SKYSPORT TEAM sro"), a zákazníkom, prípadne spotrebiteľom.

 

1. Uzavretie zmluvy a platnosť poukazu

Zmluvný vzťah automaticky vzniká záväznou objednávkou a to objednaním zoskoku on-line alebo telefonicky prípadne emailom a naším následným potvrdením emailom zo strany SKYSPORT Team sro

Obratom Vás informujeme o prijatí objednávky. Dodacia doba je 2 pracovné dni. Expres 24 hodín. Poukaz je platný 1 rok.

 

2. Ceny

Cena vybraného darčekového poukazu alebo darčekové plechovky je konečná vrátane DPH.

 

Ďalšie informácie v sekcii cenník

3. Storno podmienky a vrátenie poukazu

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má v prípade zmluvy uzatvorenej prostredníctvom www.skysport.cz právo od zmluvy bez    uvedenia dôvodu odstúpiť, a to za podmienok stanovených vo Zvláštnym poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Storno poplatok za zrušenie tandemového zoskoku je 20 EUR

 

4. Podmienky pre zoskok

Vek pasažiera od 8 rokov váha do 100kg. Zdravotná prehliadka nie je nutná, každý pasažier pred zoskokom potvrdí čestné vyhlásenie, že je zdravý a nemá žiadne zdravotné obmedzenia. Prípadné zdravotné obmedzenia nahlási tandempilotovi. Ten je oprávnený zákazníka odmietnuť (napr. Alkohol). Tandemový zoskok nie je vhodný pre diabetikov, kardiakov alebo po vážnych operáciách.

 

5. Rezervácia termínu zoskoku

Rezervovať zoskok si môžete telefonicky alebo v rezervačnom systéme na www.skysport.cz Dohodneme termín a hodinu príchodu na letisko. Pri nepriaznivom počasí vás budeme v deň zoskoku informovať a termín preložíme. Pri náhlej zmene počasia, technických problémoch lietadla je možné, že bude zoskok zrušený aj po vašom príchode na letisko.

V tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za zrušenie zoskoku spoločnosť SKYSPORT Team sro a klient nemá nárok na žiadne odškodné za zbytočnú cestu na letisko.

 

6. Ako prebieha tandemový zoskok

Tandem zoskok trvá asi jednu hodinu vrátane desaťminútovej prípravy pred nástupom do lietadla.

Po príchode na letisko Vás naša asistentka krátko informuje o celom priebehu a vyplnia s Vami krátky registračný formulár - čestné vyhlásenie. Potom sa Vám bude venovať náš tandempilot, ktorý Vám oblečie tandemový postroj, cvične si Vás k sebe na zemi pripúta a vysvetlí základné úkony počas letu v lietadle, voľného pádu, letu na padáku a pristátie.

 

Zoznámite sa s kameramanom, ktorý bude Váš zoskok filmovať a fotiť. V priebehu celej prípravy na tandemový zoskok sa môžete pýtať na čokoľvek, čo Vás bude zaujímať.

V priebehu stúpania lietadla na Váš tandemový zoskok, si v našom pohodlnom lietadle PC 6 budete môcť vychutnať zážitky pohľade na krásne prostredie letiska Slávnica a jeho okolia.

Ku koncu stúpania si Vás tandempilot pevne pripúta a krátko zhrnie všetko, čo Vás čaká po výskoku z lietadla.

Vo výške 4000m sa otvoria dvere lietadla. Najprv lietadlo opustí športové parašutisti. Potom sa spoločne s tandempilotom premiestnite k dverám lietadla i Vy a vyskočíte spoločne ústrety svojim prvým zážitkom z voľného pádu.

 

Po výskoku Vás čaká asi minútový voľný pád. Počas voľného pádu budete počuť len vzduch okolo seba, hluk a nápor vzduchu sa dá prirovnať k otvorenému okienku v aute na diaľnici.

Vo výške 1500 m nad zemou tandempilot sám otvorí padák. Pád sa zastaví a okolo Vás sa rozhostí absolútne ticho a Vy objavíte kúzlo, ktoré každý deň prežívajú tí, ktorým život dal krídla.

Ak budete chcieť, tandempilot Vám umožní vyskúšať si riadenie padáků.V bezpečnej výške nad zemou si tandempilot prevezme riadenie padáku a pristane s Vami bezpečne pristane na mieste, odkiaľ ste štartovali.

Tandempilot pristáva na nohy alebo na sedaciu časť ako prvý akýkoľvek tvrdší dopad sám zmierňuje. Pristátie pri tandemovom zoskoku sa dá prirovnať k zoskoku zo stoličky.

 

7. Záznam DVD a FOTO

Záznam obsahuje zostrihané video z prípravy, stúpania, voľného pádu a pristátie. V priebehu sa tiež zaobstarávajú fotky. Video má zhruba 7 minút, fotiek je minimálne 60. Celý priebeh zoskoku, od prípravy až po pristátí, bude natáčaný digitálnou videokamerou, full HD a taky fotografovaný skúseným kameramanom-parašutistom. V prípade záznamu zoskoku handy kameru, všetko natáča tandempilot, ktorý ma kamru priamo na svoje ruky. Ten získané zábery zostrihá a ozvučí. Video a foto obdržíte na DVD alebo za príplatok na flash disku - full HD. Záleží len na Vás, čo si u nás objednáte.

 

8. Storno termíne

Zákazník môže do 24 hodín stornovať zoskok a objednať iný termín zoskoku. Prípadne môže majiteľ poukazu nechať skočiť niekoho iného. Poukaz na tandemový zoskok je prenos na inú osobu bez ďalšieho poplatku. Upozorňujeme len na príplatok za nadváhu pasažiera v prípade, keď bude skákať osoba o váhe väčší ako 90 kg. Pre viac informácií, vis náš cenník.

 

9. Poistenie

Pri tandemovom zoskoku sme poistení špeciálnou poistkou tandempilotovi pre zodpovednosť za škody tandempilotovi.

 

10. Ochrana osobných údajov

S osobnými údajmi zákazníka je zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich prístupu, má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese predávajúceho a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov a požadovať zodpovedajúcu nápravu, ktorú je napr. zdržanie sa takého konania, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia, vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie, likvidácia osob¬ních údajov, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a 21 tohto zákona.

 

11. Záverečné dojednania

Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Aktuálne znenie OP sú na webových stránkach http://skysport.cz/ke stiahnutie vo formáte PDF, čím je kupujúcemu umožnená ich archivácia a reprodukcia.

Tieto obchodné podmienky sú účinné ku dňu 1.12.2014

 

Zvláštnym poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, má v prípade zmluvy uzatvorenej dištančne (individuálnej komunikácie telefonicky alebo e-mailom) alebo mimo prevádzkových priestorov predajcu právo od zmluvy bez uvedenia dôvodu odstúpiť, a to za nasledujúcich podmienok:

 

• Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

 

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy sa lehota počíta od doby, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar, a v prípade uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, od doby, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete posledný dodávku tovaru.

 

Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať spoločnosť SKYSPORT TEAM sro, IČO 28331931, so sídlom Karafiátová 265/21, 79604 Prostějov - Domamyslice, formou jednostranného právneho rokovaní (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je nižšie, nie je to však Vašou povinnosťou.

 

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

 

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použil (a) pre pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade sa Vám nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete chcete, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 

Tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, pošlite späť alebo je odovzdajte na adrese Karafiátová 265/21, 79604 Prostějov - Domamyslice. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní. Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

 

Ak ste požiadal (a), aby poskytovanie prípadných služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy ste nás informoval (a) o odstúpení od zmluvy, a to v porovnaní s celkovým rozsahom služieb stanoveným v zmluve.

 

 

Vzor odstúpenia od zmluvy:

 

Odosielateľ:

Meno a priezvisko zákazníka .............................................. ...................................

Adresa zákazníka ................................................ ..................................................

 

Adresát:

SKYSPORT TEAM sro, IČO 28331931, so sídlom Karafiátová 265/21, 79604 Prostějov - Domamyslice

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

Oznamujem, že týmto v zmysle ust. § 1829 občianskeho zákonníka odstupujem od zmluvy o poskytnutí týchto služieb

 

(*): .............................................. .................................................. .

 

Dátum objednania a dátum prijatia: ............................................ ..................................

 

V .......................................... dňa ...... ....................................

 

.................................................. .....................

ᅠᅠpodpis spotrebiteľa

 

 

TANDEMOVÉ ZOSKOKY

LETISKO SLÁVNICA

WIND TUNNEL

Bezpečnosť zoskoku

Cenník zoskokov

Skysport team

Termíny zoskokov

Foto - video galerie

Časté otázky

Počasie na letisku

Webkamera na letisku